Tillverkning av stockmöbler

Vi gör stockmöbler som till exempel bord och bänkar för utomhusbruk.